Süleyman Uludağ kimdir? Süleyman Uludağ hayatı ve kitapları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi. Ödülün ardından Süleyman Uludağ’ın 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günay mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt vermesi gündeme geldi. Peki Süleyman Uludağ kimdir? Süleyman Uludağ hayatı ve kitapları nelerdir?

SÜLEYMAN ULUDAĞ KİMDİR?

Süleyman Uludağ, akademisyen, ilahiyatçı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. Uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra iktisattan siyaset bilimine ve toplum bilimine birçok alanda telif ve tercüme eserlerin ve makalelerin yazarıdır.

SÜLEYMAN ULUDAĞ HAYATI

Süleyman Uludağ 1937 yılında Amasya’nın Akyazı köyünde doğdu. Çorum İmam-Hatip Okulu’nu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda üç yıl görev yaptı. 1970’te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde göreve başladı. 1975’te Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’ne nakledildi. 2007’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’ndan emekli olmuştur. Kuruluşundan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi’nde 232 maddenin yazarlığını yapmıştır.

SÜLEYMAN ULUDAĞ’IN KİTAPLARI VE ESERLERİ NEDİR?

Çeviri eserler

 • Kuşeyrî Risalesi
 • Keşfü’l-Mahcûb/Hakikat Bilgisi (Hucvîrî)
 • ”Mukaddime” I-II, (İbn Haldun)
 • Taarruf/Doğuş Devrinde Tasavvuf(Kelabazi)
 • Tezkiretü’l-Evliyâ, (Feridüddin Attar)
 • Şifâü’s-Sâil/Tasavvufun Mahiyeti
 • Faysalü’t-Tefrika/İslâm’da Müsamaha
 • Esrâru’t-Tevhîd/Tevhidin Sırları
 • İbn Haldun Üzerine Araştırmalar(Satı Husrı)
 • Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi
 • Felsefe-Din İlişkileri, (İbni Rüşd)
 • Evliyâ Menkıbeleri,
 • İslâm’da Tenkit ve Tartışma Usulü,

Telif eserler

 • İslâm’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış
 • İslâm-Siyaset İlişkileri
 • İslâm Düşüncesinin Yapısı
 • İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmetleri
 • İslâm Açısından Müzik ve Sema
 • İslâm’da Mürşid ve İrşad Faaliyeti
 • İslâm’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler
 • İbni Arabi
 • Bayezid Bistâmî
 • Fahreddin Râzî
 • İbn Haldun
 • Tasavvuf ve Tarihi, (S. Eraydın, M. Demirci, K. Yaylalı ile ortak)
 • Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
 • Sûfî Gözüyle Kadın
 • Tasavvuf ve İnsan
 • Dört Kapı, Kırk Eşik
 • İran’a ve Turan’a Seyahat
 • Tasavvuf Kültüründe Keşif ve Keramet

Ders kitapları

 • Kelâm Dersleri, 1969
 • Akâid ve Kelâm, 1981 (Fuat Kavukçu ile ortak)
 • İslâm’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler, 1992

Makale ve ansiklopedi maddeleri

 • “Kâşânî”, “Gazâlî”, “Hallâc-ı Mansûr”, “Kuşeyrî”, “Hucvirî” maddeleri, TDV İslam Ansiklopedisi
 • “İbn Teymiye”, İbn Teymiye Külliyâtı, c. I, 1986
 • “İbn Teymiye’de Mantık Meselesi”, İslâmî Araştırmalar, 1987-4
 • “Tasavvuf Karşıtı Akımlar ve İbn Teymiye’nin Tasavvuf Felsefesi”, İslâmiyât, 1999-3.

Bunların dışında Nesil, Hareket, Dergâh, İslamiyât, İslâmî Araştırmalar, Köprü, Rahle, Türkiye Günlüğü, Yeni Dünya, Keşkül dergilerinde ve Milliyet gazetesinde makaleleri ve yazıları yayınlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx