Öğretim vazifelisi alımında dikkat çeken kriterler

Posted by

Bursa Uludağ Üniversitesinin öğretim vazifelisi alımı ilanında istenilen kriterler dikkat çekti. İlanda, İktisat Kısmı için, ‘İslam Ekonomisi’, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Kısmı için de, ‘İslami Davranışsal Finans’ kuralı arandı.

Bursa Uludağ Üniversitesinin öğretim vazifelisi alımı ilanında birtakım kısımlarda istenilen kriterler dikkat çekti.

İKTİSAT KISMINA ‘İSLAM EKONOMİSİ’, TOPLUMSAL BİLİMLERE ‘FAİZSİZ SATINALMA’

Bursa Uludağ Üniversitesi, 1 Haziran’da öğretim vazifelisi alımı için ilana çıktı. İlandaki birtakım kısımlarda aranan kaideler şu biçimde açıklandı:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Kısmına, ‘Doktorasını İslam İktisadı ve Finansı alanında yapmış olmak. İslam iktisadı ve İslami mikrofinans bahislerinde yayınlar yapmış olmak.’

Toplumsal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Kısmına, ‘Doktora derecesini İşletme Alanında almış olmak, Faizsiz Finansal Eserleri Satın Alma Davranışı, İslami Davranışsal Finans, İştirak Bankaları, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Refah üzerine çalışmaları olmak.’

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.