Hazine destekli kredi kefaleti limiti yükseldi

AA

İşletmeler kredi aldığında bu krediye kefil olan ve ödenmediğinde devreye giren kefalet sisteminin üzerine aldığı sorumluluğun limiti yükseldi.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellenerek ve yüzde 50 artırılarak KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkartıldı.

KOBİ dışı yararlanıcılar için ise kefalet limiti 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

Bu kararlar daha önce yayınlanan KOBİ tanımını da içeren karara uyum sağlamak amacıyla düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda, 25 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan ve işletmelerin KOBİ olarak sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarını yeniden düzenleyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği’ne uyum amacıyla düzenleme yapıldı.

Yeni KOBİ tanımı

Yönetmelikle, işletmelerin KOBİ olarak sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarları, mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmıştı.

Kararda, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellendi. Kefalet limitleri, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı.

KOBİ’lere sağlanan kefaletin limiti artırıldı

KOBİ tanımı dışındaki kefaletten yararlanma imkanı

Karara eklenen geçici maddeyle söz konusu yönetmelik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak yönetmelik ile KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar, Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx