Çalışan refahı dünya için ilk, Türkiye için dördüncü sırada

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, Ipsos ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Küresel Çalışan Refah Araştırması 2022 – 2023” sonuçlarını yayımladı. Ankete Türkiye de dahil 46 ülkede çeşitli sektörlerden 1.138 şirket katıldı.

Anketin küresel sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık üçte ikisi 2020’den bu yana çalışanlar için refahın şirketleri için daha önemli olduğunu söylerken yarısından biraz azı ise bu zaman diliminde çalışan refahının önceliğinin arttığını belirtiyor.

8 ŞİRKETTEN 7’Sİ ÇALIŞANLARIN REFAHI İÇİN GİRİŞİM YÜRÜTÜYOR

Her 8 şirketten 7’si çalışanların refahı için en az bir girişimi yürütüyor, yüzde 83’ü çalışan refahı konusunda bir stratejiye sahip. Bu oran 2020’den bu yana yüzde 28’lik bir artış gösterdi. Bu da şirketlerin dörtte birinden fazlasının son iki yılda çalışan refahı için yeni bir strateji uygulamaya koyduğu anlamına geliyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 43’ü çalışan refahı için yatırımlarını artırdıklarını da ifade ediyor.

Rapora göre küresel çapta şirketler önümüzdeki beş yıl için en önemli önceliklerini şu şekilde sıralıyor:

-Çalışan refahı (bir çalışanın genel, fiziksel, duygusal, sosyal, kariyer ve finansal sağlığı)

-Yetenekleri çekmek ve elde tutmak

-Kârlar ve finansal marjlar (yani, maliyetlerin ve verimliliklerin kontrolü)

-Ürün ve/veya hizmetlerde yenilik

-Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY)

Şirketler, refah stratejilerini uygularken karşılaştıkları en önemli sorunun ise duygusal sağlıkla ilgili olduğunu kaydediyor.

Şirketler çalışan refahı konusunda en önemli beş sorunu şekilde sıralıyor:

-Zihinsel ve duygusal sağlık

-Tükenmişlik / bitkinlik (uzun süreli iş stresi)

-Çalışma ortamı / kültürü

-Sanal ve hibrit çalışma desteği

-Finansal risk ve stres

Anketin Türkiye sonuçlarına göre ise çalışan refahı ülkemizdeki şirketlerin öncelikleri içerisinde küresel trendin aksine dördüncü sırada yer alırken ilk sırada yetenekleri çekmek veya elde tutmak konusu yer alıyor.

Türkiye’deki şirketlerin ilk 5 önceliği şu şekilde sıralanıyor:

-Yetenekleri çekmek ve elde tutmak

-Ürün ve/veya hizmetlerde yenilik

-Kârlar ve finansal marjlar

-Çalışan Refahı

-Çevre, Sosyal ve Yönetim (ÇSY)

Anketin sonuçlarına göre Türkiye’deki şirketlerin ilk beş önceliği; yetenekleri çekmek ve elde tutmak, ürün ve/veya hizmetlerde yenilik, kârlar ve finansal marjlar, çalışan refahı, çevre, Sosyal ve Yönetim (ÇSY). Türkiye’de çalışan refahı konusundaki sorunlara bakıldığında ise küresel trendlere paralel bir şekilde zihinsel ve duygusal sağlık ilk sırada yer alıyor. Türkiye’deki şirketler çalışan refahı konusunda en önemli beş sorunu şekilde sıralıyor:

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 68’ine göre çalışan refahı hala önemini koruyor. Hatta şirketlerin yüzde 46’ısı çalışan refahını genel iş süreçlerine ve yetenek stratejilerine tamamen entegre ettiğini düşünürken yüzde 36’sı az da olsa bu entegrasyonu sağladıklarını belirtiyor.

Diğer yandan şirketlere çalışan refahını neden önceliklendirmedikleri sorulduğundan katılımcıların yüzde 25’i yaptıkları kurum içi anketlere göre çalışan refahının zaten oldukça yüksek olmasını neden gösteriyor.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir